METROPOLİTAN ( OKUL OLGUNLUĞU TESTİ) VELİ DUYURU

Değerli Velilerimiz,

İlkokula hazır mıyız ?

Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir olgunluğu gerektirir. 5-6 yaş çocuğu artık yaşama girmeye, öğrenme alanında çalışmaya ve gerekli becerileri kazanmaya hazırdır.

Okula başlama olgunluğu dendiğinde aşağıdaki özellikler dikkate alınır:

Zihinsel özellikler: Olaylar arasında ilişki kurabilme, kavramları bilme, yeni deneyimlere açık olma  vb.

Fizyolojik özellikler: Kronolojik yaş, görsel-işitsel algı, büyük ve küçük kas gelişimi, el-göz koordinasyonu, çeşitli salgı ve hormonların işleyişi vb.

Sosyal özellikler: Kendini, aile çevresini tanımlama ve diğer insanlarla ilişkileri (yaşıtları ve yetişkinlerle ayrı ayrı değerlendirilmeli) vb.

Duygusal özellikler: Çevresi ile bağımsız ilişkiler kurabilme, duygularını rahatça ancak kontrollü sergileyebilme vb.

Dil gelişimi: Dili anlama ve serbestçe kullanabilme, duygu ve düşüncelerini sözle ifade edebilme vb.

Okula yeni başlayacak çocuğun olgunluk kazanmış olması gereken alanlardan ilki zihinsel ya da bilişsel olgunluktur. Çocuğun okuma-yazma öğrenmesi, sayılarla tanışması için gerekli ön becerileri geliştirmiş olması gereklidir. Ancak belirli bir zihinsel olgunluğa ulaşarak sınıf içi etkinliklerde başarı göstermesi, başarılı olması yeterli değildir. Çocuğun oyun ve diğer sınıf dışı etkinliklerde aynı başarıyı gösterebilmesi, psiko-motor ve psiko-sosyal açıdan olgunlaşmasını gerektirir. Kaba-motor gelişimi yeterli değilse, oyunlarda vücudunu yeterince kullanamayacak; yazı yazması için gerekli ince motor becerileri geliştirememişse, kalemi tutarken çok zorlanacaktır.

Çocuk öz-bakım becerileri açısından da belli bir olgunluğa erişmiş olmalıdır. Çocuğun kendi başına temizlik, yemek yeme, giyinme ihtiyaçlarını karşılıyor olması gereklidir. Yemeğini kendisi yiyemeyen, temizliğinde annesinin yardımına ihtiyaç duyan ya da çıkardığı kazağını bir türlü giyemeyen çocuklar okula başladıktan sonra zorluk çekerler.

Çocuğun okula hazırlıklı oluşunu etkileyen önemli bir faktör de çevre koşullarıdır. Ebeveynlerin okula ve eğitime verdiği önem ve buna bağlı olarak geliştirdiği tutum kadar, çocuğa sunulan olanaklar da büyük önem taşır. Okul öncesi dönemde çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna gönderilmiş olması, erken gelişim yıllarından itibaren ona kitap okunması, tiyatro, sinema, konser, resim galerisi ve müzeye götürülerek bunlar hakkında tartışılması, okula hazırlık adına çocuğa sunulan önemli olanaklardır.

Kendine güven de okula yeni başlayacak çocuklar için önemlidir. Çocuk kendisinin önemli olduğunu, istenildiğini ve istediği şeyleri yapabileceğini, başarılı olabileceğini hissetmelidir. Çünkü güven ve yeterlilik duyguları başarıda önemli rol oynar. Okula kendileri hakkında olumlu duygularla başlayan çocuklar şanslıdır. Hem kabul edildiklerini bilirler, hem de nasıl başarılı olacaklarını öğrenmişlerdir.

Yukarıda sıralanan alanlarda çocuğun yeterli olgunluğa erişerek okula başlaması, hem okula olumlu duygular geliştirmesinde, hem de kendine güvenen bir birey olarak yetişmesinde ilk adımdır.

Ancak her çocuk bu yaşta okul için aynı düzeyde hazır olmayabilir. Bu nedenle Anaokulu Rehberlik Servisimiz tarafından çocuklarımızı daha yakından tanımak ve olgunluk düzeyleri konusunda fikir edinmek amacıyla bir değerlendirme (Metropolitan Okul Olgunluğu Testi) yapılacak ve sonuçlar siz değerli velilerimizle paylaşılacaktır.

                                                                                                                               Nurşen BODUROĞLU

                                                                                                                                     Okul MüdürüYazdır

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin  Beğen | 0  kişi beğendi